Pod patronatem:
Praktyczna formuła, sprawdzone sposoby i wiedza ekspertów to nasza specjalność. Gwarantujemy Ci, że:
POZNASZ

skuteczne strategie rozwijania samodzielności podopiecznych, dzięki którym będą mogli na miarę swoich potrzeb i możliwości uczestniczyć w życiu społecznym,

DOSTANIESZ

praktyczne wskazówki, które wspomogą Twoją pracę w trudnych sytuacjach – związanych z seksualnością podopiecznego, zachowaniami autoagresywnymi czy zaburzeniami psychicznymi

OTRZYMASZ

sprawdzone narzędzia na modelowanie wsparcia i efektywną komunikację z zarówno z podopiecznym jak i jego rodziną

WYPOSAŻYSZ SIĘ

w pakiet pomocnych rozwiązań, które wykorzystasz w codziennej pracy z Twoimi podopiecznymi

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

Zapewniamy holistyczne ujęcie problematyki pracy z osobami z niepełnosprawnością – zwracamy szczególną uwagę na przedstawienie wyzwań w pracy w kontekście realizacji ról społecznych Waszych podopiecznych

Gwarantujemy praktyczną formułę kongresu – dzięki omawianiu w oparciu o studia przypadków będziecie mogli skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennej pracy terapeutycznej

Kongres jest skierowany do specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w każdym wieku – dzięki temu zapewniamy platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do dyskusji

Dostarczamy sprawdzone przez praktyków pomysły rozwiązań trudnych sytuacji związanych z seksualnością, dojrzewaniem i zachowaniami problemowymi w pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością w długiej perspektywie rozwojowej

Program wydarzenia
START
PANEL I:
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i w cyklu życia

1. Wspieranie prawidłowego rozwoju psychoseksualnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, w tym niepełnosprawnością sprzężoną

 • Kiedy zachowania seksualne mieszczą się w normie rozwojowej, a kiedy wymagają przemyślanej interwencji
 • Jak reagować na różne zachowania seksualne?
 • Profilaktyka niekorzystnych rozwojowo zachowań seksualnych

2. Wspieranie seksualności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną- praktyczne rozwiązania

 • Realia codziennego życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście realizacji własnych potrzeb seksualnych
 • Edukacja seksualna a jej znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Prawidłowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w społecznej roli kobiety i mężczyzny - praktyczne rozwiązania
PANEL II:
Najczęstsze zaburzenia psychiczne towarzyszące niepełnosprawności intelektualnej
 • Objawy psychopatologiczne u osób niepełnosprawnych intelektualnie – na co zwracać uwagę
 • Depresja, lęk i zaburzenia adaptacyjne u osób niepełnosprawnych intelektualnie – kiedy potrzebne jest wsparcie psychiatry?
 • Zaburzenia ze spektrum schizofrenii u osób niepełnosprawnych intelektualnie – jak pracować z pacjentem
 • Zaburzenia psychiczne u osób ze spektrum autyzmu
PANEL III:
Zachowania trudne u podopiecznych

Postępowanie behawioralne wobec zachowań trudnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

 • Analiza funkcji zachowań podstawą interwencji - co i jak należy zrobić aby nasza interwencja była skuteczna i dostosowana do potrzeb oraz możliwości naszych podopiecznych?
 • Modyfikowanie zachowań trudnych i przeciwdziałanie ich eskalacji
 • Rozwijanie komunikacji jako skutecznej metody przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym oraz ich redukcji

2. Zachowania autoagresywne u dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • W jaki sposób skutecznie niwelować zachowania autoagresywne?
 • Zachowania samouszkadzające osób z niepełnosprawnością intelektualną – jakie są możliwości pracy z podopiecznym
PANEL IV:
Modelowe rozwiązania w pracy z rodziną osób z niepełnosprawnością intelektualną

1. Seksualność własnego dziecka – jak wspierać rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Dlaczego rodzicom trudno jest mierzyć się z seksualnością dziecka z niepełnosprawnością?
 • Seksualność rodziców – czy ma znaczenie we wspieraniu seksualności dziecka?
 • Jak uczynić z rodziców sprzymierzeńców edukacji seksualnej dziecka?
 • „Grzechy główne” specjalistów w kontakcie z rodzicami – jak ich uniknąć?
 • Rozmowy z rodzicem o seksualności dziecka krok za krokiem – dobre i złe scenariusze
 • „Wsparcie szyte na miarę” – jako szansa na dobrą współpracę z rodzicami

2. Praca z rodziną osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Budowanie relacji z rodzicami osoby niepełnosprawnej jako kluczowymi w przebiegu terapii – dobre praktyki
 • Oczekiwania rodziców a oczekiwania specjalistów i nauczycieli – jak współpracować?
 • Najskuteczniejsze metody budowania współpracy z rodzicami – na podstawie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach
KONIEC
Kogo zapraszamy do udziału w Kongresie:
pedagogów specjalnych
terapeutów

terapeutów zajęciowych

psychologów

specjalistów pracujących z dziećmi i z dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie
PAKIET UCZESTNIKA ZAWIERA:
Gwarantujemy wykładowo-warsztatową formę kongresu prowadzoną przez uznanych specjalistów, która zapewni praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy
Zapewniamy pole do dyskusji i platformę szerokiej wymiany doświadczeń – możesz przedyskutować problemy z własnej praktyki oraz poznać te metody pracy, które pomogą Ci w prowadzeniu terapii swoich podopiecznych
Każdego z uczestników zapraszamy na lunch oraz przerwy kawowe
Każdy z Państwa otrzyma Certyfikat Uczestnictwa w kongresie
Prelegenci

Dr Izabela
Fornalik

Dr n. hum., pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, psychoterapeutka CBT w procesie certyfikacji, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością. Wykładowczyni na podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW oraz na podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami ze spektrum autyzmu . Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z ASD, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli”, „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.” Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje seksuologiczne dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Dr Justyna
Holka-Pokorska

Dr n. med., psychiatra i psychoterapeutka, seksuolog. Współpracuje z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Jako seksuolog współpracuje z Centrum Terapii Lew-Starowicz oraz prowadzi własny gabinet seksuologiczno-psychiatryczny. Autorka pięćdziesięciu prac naukowych oraz rozdziałów w publikacjach zbiorowych z zakresu psychiatrii, seksuologii oraz psychoterapii. Stworzyła społeczną kampanię edukacyjną „Nie bój się psychiatry”.

Katarzyna
Pachniewska

Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Pedagogicznego i Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego przy Wydziale Pedagogicznym UW oraz Podyplomowe Studia SWPS w zakresie seksuologii klinicznej. Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością PTS. Specjalizuje się w obszarze dziecięcej psychologii klinicznej, wczesnej interwencji dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością, rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej oraz seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dr Agnieszka
Piróg – Balcerzak

Dr n. med., specjalista psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii W Warszawie. Konsultantka w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej. Zajmuje się diagnozą i terapią chorób i zaburzeń psychicznych, głównie zaburzeń psychotycznych, chorób afektywnych, chorób otępiennych, a także zaburzeń występujących w wieku rozwojowym.

Joanna
Płuska

Psycholog certyfikujący się w dziedzinie psychoterapii i seksuologii. Od 2005 r pracuje z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością i ich rodzinami. Od wielu lat, nieprzerwanie, dla podopiecznych Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Jako członek Zespołu ds. seksualności osób niepełnosprawnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego uczestniczy w tworzeniu standardów do pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, w obszarze ich seksualności. Dodatkowo pracuje jako biegły sądowy dla potrzeb Prokuratury Rejonowej i Sądu. Ponadto prowadzi szkolenia i warsztaty dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, a także dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, na różnych etapach ich życia. Jest autorem artykułów i współautorem materiałów edukacyjnych o tematyce związanej z pracą terapeutyczną z osobami ze specjalnymi potrzebami.

Dr Krystyna
Pomorska

Doktor nauk społecznych, psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Od ponad 10 lat zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi (w tym z zaburzeniami rozwoju i zachowania). Jej zainteresowania naukowe i terapeutyczne obejmują przede wszystkim rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych u dzieci. Szczególnie bliskie jej są behawioralno-rozwojowe podejścia naturalistyczne oraz metody udowodnione naukowo w pracy terapeutycznej.

Katarzyna
Klimek-Markowicz

mgr pedagogiki specjalnej, mgr psychologii klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założycielka i pierwsza dyrektorka społecznej szkoły podstawowej Zakątek dla dzieci i młodzieży z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Obecnie psycholog i doradca metodyczny w tej placówce. Certyfikowana trenerka metody wideo treningu komunikacji. Rekomendowana specjalistka w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Na początku praktyki pracowała w zakresie neuropsychologii, doświadczeniami podzieliła się w książce „Krok za krokiem”. W obecnej pracy w placówce szeroko stosuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Beata
Ignaczewska

Oligofrenopedagog, certyfikowany superwizor i terapeuta behawioralny, wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz członek kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego i członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Wykładowca na Uniwersytecie Akademii Medycznej w Gdańsku oraz dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej ( Gdańsk- Gliwice- Zabrze). Prowadzi szkolenia i superwizje na terenie całej Polski, od 30 lat pracuje z osobami z zaburzeniami w zachowaniach , szczególnie z osobami ze spektrum autyzmu.

Kongres organizowany jest przez redakcję czasopisma Terapia Specjalna. Jest to tytuł tworzony z myślą o specjalistach pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych. W każdym numerze prezentujemy zalecenia terapeutyczne oraz porady specjalistyczne, które cieszą się uznaniem ze względu na swoją efektywność w praktycznej pracy. W każdym wydaniu znajdziesz bank pomysłów z oryginalnymi, autorskimi scenariuszami dostosowanymi do osób z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i zachowania wraz z gotowymi kartami pracy.

Poznaj czasopismo
Weź udział
Najczęściej zadawane pytania
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach minimum 3 osob z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 800 lub bok@forum-media.pl
Cena obejmuje udział w całodniowym kongresie oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu kongresu.
Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.

W przypadku dokonania płatności przed terminem kongresu faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem kongresu).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed kongresem.
Udział w kongresie można zgłaszać do 5 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed kongresem, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszemu kongresowi kongresterapiaspecjalna.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 6 grudnia 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 6 grudnia 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu kongresu.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w kongresie co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na kongres i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.
Faktura VAT potwierdza wykonanie usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być wystawiona na pełną wartość. Nie ma możliwości podzielenia faktury na części.
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: